Minnestext – Rune Torgå

Kategorier Okategoriserade

Någon gång under våren 1975 kontaktades Rune Torgå av ABF om han kunde leda en fotokurs för nybörjare i Odensbacken, givetvis ställde Rune upp som cirkelledare. Kursen hölls under hösten med ett 15-tal deltagare.

Under kursens gång kom frågan upp om det fanns intresse av en fortsättning eller att bilda en fotoklubb

Intresse fanns från flera av kursens deltagare och en interimsstyrelse bildades och givetvis valdes Rune till ordförande.

Rune hade ett genuint fotointresse och ett stort kontaktnät snart var Fotoklubben Zoom en given klubb i Mälardalsdistriktet.

Rune var även noga att namnet på klubben skulle vara fotorelaterat och inte ortsrelaterat så medlemmar kunde rekryteras från andra orter.

En annan idé som Rune hade och som även fanns med i ursprungliga stadgarna var att dokumentera en bygd i förändring bl.a. så fotograferade klubben det gamla gjuteriet i Brevens Bruk, ett annat exempel var när klubben fotograferade skolan på Vinön innan den lades ner, Rune som rektor fick läraren Tora Nilsson med elever att ställ upp en lördag för fotoklubbens dokumentation, samma dag så fotograferade vi båtbyggare Allan Eriksson med ett av hans sista båtbyggen.

Rune var klubbens ordförande i ett tiotal år och fortsatte efter sin aktiva del i klubben att ha ett stort intresse även efter sin flytt till Örebro

Rune var klubbens enda hedersmedlem. Rune blev 93 år.

Rune

Rune Torgå

// Minnestext av Roger Brorson