Den 12/9 kl 18.30 är det dags för månadsmöte igen i Fiskingegården, Asker

Månadens bild – utskrift, inget tema.
Vi kommer även gå igenom de nya inlämningsdirektiven för den digitala klassen.

Redovisning Årets porträtt

Segrarna från förra årets tävling ombedes ta med sina vandringspriser till nästa innehavare :-).

Månadens medlem: Benny Karlsson visar lite bilder.

Vi kommer påbörja inlämningen till den nya tävlingen Årets kollektion.
Reglerna hittar ni här under.

Vi ber er alla medlemmar som har tävlat under de senaste åren att ta med er de bilderna som gått bra i någon tävling. Det är utskriftsbilder vi önskar att ni tar med.

Under mötet ska vi belysa bildbedömning ur ett tävlingsperspektiv.
Detta för att utbilda medlemskåren i bildbedömning inför tävlingar.
Klubben får frekvent förfrågan att bedöma bilder åt andra fotoklubbar och vi måste öka kompetensen
och bredda mängden medlemmar som vill vara med och bedöma tävlingar.

Detta är ett aktivt steg från styrelsen att få medlemmarna att börja tävla mer själva, för att utveckla sitt bildseende och fotograferande.
Vi kommer även informera mer inför höstens program.
Bland annat bestämma ett datum för en fotodag inför nästa utställning.

Nästa Zoom-träff 26/9 kl 18.30 i Fiskingegården, Asker

 

 

Välkommen