På tisdag 28 mars kl 18.30 kommer mars månads Zoom-träff att gå av stapeln.

OBSERVERA att platsen är Fiskingegården i Asker eftersom Tegelhuset var upptaget denna tisdag.

Arbetet med utställningen fortsätter. Tag med bilder på usb med idéer på bildkombinationer etc. 
Vi ska nu börja samla en mapp med idébilder för att göra letandet efter nya motiv mer intensivt.

Alla ska ha med sig sin kamera med laddade batterier och minneskort. 

 

Efter att vi gjort det ska vi gå över till teknisk hjälp. 

Ta med era tekniska problem, oavsett om det gäller kamera, blixt, dator, redigering etc. 
Så hjälps vi åt att svara på så mycket frågor som bara möjligt, ingen fråga är för liten eller dum!

Vi kommer även diskutera NärkeBergslags Foto 2017, där klubben gjorde mycket bra ifrån sig. 
Välkomna!