Nu på tisdag är det dags för Zoom-träff igen.

Tid: som vanligt 18.30
Plats: Fiskingegården

Detta händer:

 • Arbetet med utställningen fortsätter.
  Denna gång i smågrupper med dator, där vi provar att lägga ihop varandras bilder.
  De som inte har några bilder att prova med sitter i egna grupper för att skissa fram nya idéer på halva bilder.
  Tag med er era datorer, extra ström etc.
 • Teknisk hjälp kring kamera och övrig fotoutrustning som var tänkt att vi skulle hunnit med på månadsmötet.
  Så ta med er alla tekniska frågor ni har, oavsett vad det gäller.
  Tag med er kamerautrustning så man fysiskt kan testa nya tekniker och hjälpa varandra.
 • Olika sätt att lägga flera bilder på samma digitala fil. Allt för att hjälpa medlemmarna att kunna lämna in bilder till
  den nya klubbtävlingen: Kollektion.
  Vi kommer gå igenom olika tekniker i både Lightroom och Photoshop. (Samma teknik som används i Photoshop kan användas i Elements).Hoppas vi blir många på tisdag, välkomna
  Glöm nu inte dator och kamera.

Lördag 26/8 kl 18:00 är det grill fest hos Nalle i Härminge. Adressen kan hittas i mailet som Johannes har skickat ut.

Vad händer: Gemensam grillkväll med olika (ej fotorelaterade) lekar. Detta för klubbens medlemmar och deras familj/respektive/en vän.

Mat: Grillat, Nalle och styrelsen fixar fram det som ska grillas.
Har man någon allergi eller specialkost meddela detta till Johannes så får det lösas tillsammans.

Dryck: Alla ansvarar själva för att ta med det man önskar att dricka.

Kostnad: All matkostnad delas på alla deltagare, så det blir till självkostnadspris.

Anmälan:
Görs till Johannes senast onsdag den 23/8.
Via mail eller sms på 073-657 65 20