Referat: Månadsmötet 9 april

Kategorier Fotoklubben Zoom - Nyheter
Johannes välkomnade. Lite prat och info om Fotomaraton. Fler behöver hjälpa till! Johan tar in och fördelar uppgifterna. 
 
Vi fin-fikade!!
 
Så dags för svampfotografen Magnus Friberg att visa sina bilder och berätta om de oerhört varierande arterna. Frågor och samtal kring svampfotandet följde.
Ett stort tack till Magnus för intressant föreläsning och visning av vackra bilder! Besök gärna magnusfriberg.com för mer bilder och inspiration!
 
Månadens Bild-bidragen visades för röstning, därefter följde info om kommande aktiviteter. Anders Nordquist meddelade att vi förlängt inlämningstiden för Årets Porträtt/utskrift till nästa Zoomträff. Detta då just nu för få lämnat in för att kunna genomföra tävlingen.
Och det är dags göra klart utställningsfotograferingen för utställningen “Örebro Kommun“.
 
Några medlemmar informerade om sina kommande utställningar.
 
Presentation av pristagarna i Månadens Bild på temat “Växtkraft”.
  1. Anders Nordquist
  2. Benny Karlsson
  3. Benny Karlsson

Mötet avslutades och lokalen städades

Vid notblocket; Mats Neander.