(11) 12 nov 2019 Grattis Benny o Johan till bild i RSFs årsbok 2019-2020